Ontruimingsplan

Wanneer er in uw bedrijf incidenten voordoen, moeten (volgens het Arbo-besluit) de hulpmaatregelen worden uitgevoerd door één of meer bedrijfshulpverleners (BHV’ers). Om dit goed georganiseerd te laten verlopen, wordt het een en ander vastgelegd in een ontruimingsplan. Deze BHV’ers moeten zo georganiseerd zijn, dat zij de volgende taken naar behoren kunnen uitvoeren:

  • Eerste Hulp verlenen bij ongevallen
  • Beperken en bestrijden van brand
  • Alarmeren en evacueren van personen
  • Alarmeren van en samenwerken met externe hulpverleners

 

Ontruimingsplan

Uw BHV'ers organiseren

Efficiënt

Veiligheidsorganisatie

Verdere informatie

Ontruimingsplan

Bij brand in uw bedrijfspand kan al snel een levensbedreigende situatie ontstaan. Vooral door de rook- en hitteontwikkeling. In een ontruimingsplan staat welke actie(s) bij een calamiteit moet worden ondernomen. En wie die actie(s) onderneemt.

Ontruimingsplattegrond

Naast de taken en instructies bevat het plan een plattegrond met een aanduiding van de vluchtwegen. De plattegrond/tekening wordt gebruikt door externe hulpdiensten en de bedrijfhulpverleners. Er zijn twee soorten plattegronden in uw plan opgenomen:

  • Veiligheidsplattegronden, bedoeld voor hulpdiensten en bedrijfshulpverleners
  • Ontruimingsplattegronden, bedoeld voor personeel en bezoekers

Voor de ontruiming van uw gebouwen bij calamiteiten, bent u verplicht een preventief ontruimingsplan op te stellen. De verplichting van het ontruimingsplan is opgenomen in de bouwverordening, de Arbowet en het Arbobesluit.

Hulp nodig?

Bel ons op 0546 - 646 414

Neem contact met ons op
Algemene voorwaarden