Stofmasker

Keuze beschermingsmiddel

Ademhalingsbescherming zorgt ervoor dat de in te ademen lucht vrij is van gevaarlijke stoffen. Dat kan op twee manieren: onafhankelijk door schone lucht aan te voeren of afhankelijk door de omgevingslucht te zuiveren met een filter.

Het kiezen van de juiste bescherming vereist een grondige, specialistische kennis van luchtkwaliteit en de bedreigende risicostoffen, maar ook van de verschillende mogelijkheden van ademhalingsbescherming. Een belangrijk onderdeel van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie behandelt dit aspect.

Welke ademhalingsbescherming het beste is hangt af van verschillende omstandigheden:

  • De aard van de vervuiling en de gezondheidsrisico’s die daaraan verbonden zijn.
  • De grenswaarde: welke concentratie is maximaal toegestaan? Voor een beperkt aantal stoffen heeft de overheid grenswaarden vastgesteld.
  • De locatie en de voorzieningen.
  • De duur van de werkzaamheden.

De noodzakelijke ademhalingsbescherming kan variëren van een eenvoudig wegwerpmasker tot en met een gezichtsbedekkend masker met een ademlucht.

Toont alle 3 resultaten

Algemene voorwaarden