Risico Inventarisatie & Evaluatie Gezinshuis

Waarom ondersteuning bij de RI&E?
Als Gezinshuis beschikt u over een actuele Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) om zo de veiligheid van de jeugdigen, de medewerkers en de vrijwilligers te garanderen. Deze RI&E leidt vrijwel altijd tot een actie/onderhoudsplan en een aantal verbeterpunten.

Om u te ondersteunen met de invulling en uitvoering van de RI&E kunnen we tussentijds langskomen om u verder op weg te helpen en te ondersteunen.

Wat kan Bloemendal’s Arbo Adviesburo voor uw Gezinshuis betekenen op dit gebied?

  • Wij gebruiken de aanwezige RI&E met verbeterpunten.
  • Wij kijken mee wat er belangrijk is in uw gezinshuis
  • Wij maken een planning met de volgorde van aanpak van de verbeterpunten
  • Wij kijken verder dan alleen de RI&E en denken met het Gezinshuis mee

De RI&E zelf:

  • Zijn er extra risico’s die we kunnen beperken
  • Hoe vaak vindt er controle plaats op de afhandeling van de verbeterpunten
  • Zijn er (nieuwe) wet- en regelgeving van toepassing waardoor extra actie-/verbeterpunten toegevoegd moeten worden?

Evaluatie:

  • RI&E word bijgewerkt, afgehandelde verbeterpunten worden aangegeven, nieuwe worden opgenomen
  • Plan van aanpak wordt uitgewerkt
  • Kosten, risico’s en vervolgstappen worden gezamenlijk in kaart gebracht

Tijd:         +/-2 uur op uw eigen locatie.
Kosten: op aanvraag
Voor vragen en of het maken van een afspraak: neem contact op met Bloemendal’s Arbo-Adviesburo via consultancy@bhvaed.nl

Ontruiming

Gezinshuis

Meer informatie
Algemene voorwaarden