Veiligheid gezinshuizen

Het Keurmerk Gezinshuizen is ontwikkeld op basis van de ISO 9001 systematiek. Om het Keurmerk te behalen wordt een gezinshuis getoetst op praktische en herkenbare processen. Een gezinshuis dat het Keurmerk draagt, laat heel bewust buitenstaanders meekijken in hun werkwijze. Het zegt iets over de professionaliteit en kwaliteit.

Meer weten over de RI&E

Algemene voorwaarden