Risico inventarisatie en evaluatie

De risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) vormt de basis van een goed arbeidsomstandighedenbeleid. Om te voorkomen dat werknemers aan risico’s worden blootgesteld, is het belangrijk om te weten waar veiligheids- en gezondheidsrisico’s liggen. Vervolgens kan je gaan beoordelen hoe groot of ernstig die risico’s zijn. Daarna kun je bepalen welke maatregelen nodig zijn om de risico’s te voorkomen of te beperken.

Meer informatie

Resultaatgericht werken

Direct een plan van aanpak

Slechts één keer invullen

Gewoon achter de computer

Altijd actueel

In combinatie met het ArboBeheerSysteem®

Één keer goed invullen

Veel rompslomp? Dat valt best mee. Want dankzij onze nieuwe, digitale aanpak is de RI&E een kwestie van één keer goed invullen. Gewoon vanachter je computer.

En daarna hebt je er weinig omkijken meer naar. Makkelijker kan het niet. En voordeliger ook niet.

ArboBeheer Systeem®

Doe de RI&E als onderdeel van ons ArboBeheerSysteem® en je hebt een dynamisch plan van aanpak, waar je maandelijks op wordt geattendeerd. Hierdoor borg je de door jou genomen maatregelen en blijft de RI&E altijd actueel.

Hoe werkt het?

Iedere afdeling krijgt een vragenlijst ‘op en om de werkplek’, met het verzoek deze in te vullen. Na het invullen maakt onze adviseur aan de hand van de ingevulde vragenlijsten een rondgang door uw bedrijf. Zo nodig past de adviseur samen met jou de antwoorden op de vragen aan. De resultaten uit de vragenlijst worden omgezet in een plan van aanpak. Met het plan van aanpak heb je een overzicht van de knelpunten die moeten worden opgelost.

En verder …

In combinatie met het ArboBeheerSysteem® beschik je online, 24 uur per dag over een heel concreet plan van aanpak dat heel eenvoudig kan worden bijgewerkt.

Eenmaal per jaar bespreekt onze adviseur de voortgang met jou. Hij doet dan meteen suggesties voor het actueel houden van het plan van aanpak op basis van jouw activiteiten.

RIE 2016
Verdiepend onderzoek

We kunnen daarnaast verdiepende onderzoeken voor u uitvoeren, zoals:

▪ Werkplekonderzoeken
▪ Stofmetingen
▪ Geluidsmetingen
▪ Gevaarlijke stoffen
▪ Atex (explosiegevaar)

Ook van deze onderzoeken krijg je een volledige rapportage en adviezen die we bij het Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) rapport kunnen voegen. Voor het opstellen van een nieuwe of toetsing van de huidige Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) ben je bij ons aan het juiste adres.

Meer weten?

Vraag hier de gratis brochure aan

Brochure aanvragen
Algemene voorwaarden