Ontruimingsplan

Ontruimingsplan, -tekening en -oefening
Wanneer zich in uw bedrijf incidenten voordoen, moeten, volgens het Arbo-besluit, de hulpmaatregelen worden uitgevoerd door één of meer BedrijfsHulpVerleners (BVH’ers). Om dit goed georganiseerd te laten verlopen wordt het een en ander vastgelegd in een ontruimingsplan.
Deze BHV’ers moeten zo georganiseerd zijn, dat zij de volgende taken naar behoren kunnen uitvoeren:

– Eerste Hulp verlenen bij ongevallen
– Beperken en bestrijden van brand
– Alarmeren en evacueren van personen
– Alarmeren en samenwerken met externe hulpverleners

Meer informatie

Ontruimingsplan

Uw BHV'ers organiseren

Efficiënt

Veiligheidsorganisatie

Ontruimingsplan en plattegrond

Bij brand in uw bedrijfspand kan al snel een levensbedreigende situatie ontstaan, vooral door de rook- en hitteontwikkeling. In een ontruimingsplan staat welke actie(s) bij een calamiteit moet worden ondernomen, en wie die actie(s) onderneemt. Naast de taken en instructies bevat het plan een plattegrond met aanduiding van de vluchtwegen. De plattegrond / tekening wordt gebruikt door externe hulpdiensten en de bedrijfhulpverleners. Zo heeft u veiligheidsplattegronden, bedoeld voor hulpdiensten en bedrijfhulpverleners en ontruimingsplattegronden, bedoeld voor personeel en bezoekers, in uw plan opgenomen.
Voor de ontruiming van uw gebouwen bij calamiteiten bent u verplicht een preventief ontruimingsplan op te stellen. De verplichting van het ontruimingsplan is opgenomen in de bouwverordening, de Arbowet en het Arbobesluit.

Ontruimingsoefening

Bij een ontruimingsoefening worden de knelpunten tijdens een ontruiming zichtbaar. De oefeningen worden gefaseerd gehouden onder begeleiding van gespecialiseerde adviseurs. Tussentijds vinden rapportages, evaluaties en verbeteringen plaats: zo optimaliseren we uw BVH-plan op een beheersbare manier. We kunnen uw bestaande bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan ook toetsen en voorzien van aanbevelingen.

Om dit goed georganiseerd te laten verlopen wordt het een en ander vastgelegd in een ontruimingsplan.

Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen op consultancy@bhvaed.nl.

Algemene voorwaarden