Vergoedingen

Veel zorgverzekeraars zien gelukkig de noodzaak in van kwalitatief goed opgeleide burgerhulpverleners. Zij vergoeden daarom vaak de reanimatiecursus en AED-cursus. Gedeeltelijk of zelfs in zijn geheel.

Het vergoeden van de reanimatielessen valt onder de preventiecursussen. De vergoeding verschilt per zorgverzekeraar. Voor 100% zekerheid over de vergoeding, raden wij u aan vooraf altijd navraag te doen bij uw zorgverzekeraar.

 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat met ingang van 1 januari 2018 de gebruikskosten die direct gerelateerd zijn aan een AED-inzet voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.
Voor u als eigenaar van een AED in de regio Twente, betekent dit dat u de kosten voor het AED gebruik bij Ambulance Oost kunt declareren.
Onder de kosten voor een daadwerkelijke AED-inzet wordt verstaan, de kosten die rechtstreeks zijn te relateren aan een AED-inzet bij een individueel verzekerde. Reguliere, eventueel terugkerende kosten, vallen buiten de vergoeding. Het vervangen van elektroden-pads en het uitlezen van de AED vallen onder de kosten verbonden aan de inzet. De batterij valt onder de reguliere kosten, tenzij een batterij iedere keer vervangen moet worden na een AED-inzet.
De AED-eigenaar kan de nota van het weer gebruiksklaar maken van de AED na een inzet, rechtstreeks indienen bij Ambulance Oost. Ambulance Oost vergoedt de kosten vervolgens aan de AED-eigenaar.

Klik hier om naar de juiste pagina van ambulance Oost te gaan om je declaratie in te dienen. 

Hulp nodig?

Bel ons op 0546 - 646 414

Contact
Algemene voorwaarden