Inschrijvingsvoorwaarden trainingen

Training – Inschrijvingsvoorwaarden van Bloemendal’s Adviesburo

Aanmelding:

  • Als u deel wilt nemen aan een cursus, moet u zich aanmelden door een ingevuld en ondertekend aanmeldformulier op te sturen of u kunt zich direct opgeven op de website bij de desbetreffende training.
  • Inschrijving vindt plaats op basis van de ontvangen aanmeldingen, in volgorde van binnenkomst.
  • Zijn er meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen? Dan worden deze aanmeldingen op een wachtlijst geplaatst voor de eerstvolgende cursus. De contactpersoon krijgt hiervan bericht.
  • Na aanmelding ontvangt de contactpersoon van het bedrijf een bevestiging en de inlogcodes.
  • Ongeveer één week voor aanvang van de cursus ontvangt de contactpersoon van het bedrijf de persoonlijke uitnodiging.

Annulering:

In het geval dat een cursist niet aan de cursus kan deelnemen, is de volgende regeling van toepassing:

  • Geen nota, als de annulering eerder dan vier weken voor aanvang van de cursus plaatsvindt. En wanneer inlogcodes nog niet zijn verzonden.
  • 50% van de cursusprijs wordt in rekening gebracht, bij annulering tot drie weken voor aanvang van de cursus.
  • 100% van de cursusprijs is verschuldigd, als de annulering vanaf 5 dagen voor aanvang van de cursus plaatsvindt.

Vervanging van een cursist door een ander personeelslid is mogelijk na overleg met Bloemendal’s Adviesburo.

Wijzigingen

Bloemendal’s Adviesburo behoudt zich het recht voor om in verband met onvoorziene omstandigheden cursusplaats, data, tijdstippen of docent(en) te wijzigen.

Betalingen

Betalingen van de verschuldigde cursusgelden vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. En voor aanvang van de cursus. Betalingsvoorwaarden kun je bij ons opvragen door een mail te sturen naar info@bhvead.nl.

Algemene voorwaarden