Covid-19 en verantwoord trainen

Wilt u het laatste nieuws weten omtrent de Corona maatregelen?

Lees HIER onze laatste nieuws update van 9 maart 2021.

Richtlijnen van het RIVM

Ondanks de coronacrisis is het toch belangrijk voor BHV’ers om hun kennis op peil te houden. Dit heeft een juridisch en maatschappelijk belang. Een goed getrainde BHV-organisatie draagt bij aan een veilige werkomgeving, ook als er in aangepaste vorm gewerkt wordt.

Wij geven onze trainingen aan de hand van de (huidige) richtlijnen van het RIVM:

Kernpunten bij Bloemendal  trainingen zijn:

LET OP: Tijdens de training zullen de ramen en deuren zo veel mogelijk geopend zijn ivm de ventilatie. Houd hier dus rekening mee met uw kledingkeuze!

TRAININGEN
De trainingen kunnen nog steeds doorgang vinden, bij Bloemendal kan nog steeds getraind worden. Voor BHV- en EHBO trainingen volgen wij het brancheprotocol, welke door de veiligheidsregio’s is goedgekeurd. Ook voor de andere trainingen zoals VCA, intern transport, opgeleid persoon kunnen wij veilig verzorgen volgens ons eigen trainingsprotocol. Hierin staat onder andere duidelijk vermeld aan welke eisen de inrichting van onze locaties moet voldoen, hoe de trainers zich moeten gedragen en hoe wij omgaan met hygiëne. verder op de pagina staat verder uitgelegd hoe dit eruit ziet en ook plattegronden van onze leslokalen zijn toegevoegd. Voor onze trainingen hebben wij een aangepast programma opgesteld om fysiek contact te voorkomen en de afstand te kunnen borgen, zonder in te boeten op onze vertrouwde kwaliteit en toepasbaarheid:

Maatregelen ter voorkoming van verspreiding corona-virus COVID-19.

Bij binnenkomst eerste check

De cursisten komen binnen en de instructeur/receptionist stelt vragen om te controleren ze geen symptomen vertonen, zoals reuk- en of smaakverlies, verkouden, koorts. Vertoont de deelnemer deze symptomen dan wordt verzocht de training op een latere datum te volgen.

Het lokaal is zodanig ingericht dat de tafels en zitplaatsen op minimaal 1,5 meter afstand van elkaar staan. Bij de ingang van het lokaal staat handgel/alcohol en iedere keer dat mensen het lokaal binnen komen of verlaten, moeten ze de handen reinigen.

Al onze trainingen beginnen met uitleg over ons veiligheidsprotocol, die we nu aanvullen met de RIVM-richtlijnen.

Deze maatregelen worden aangepast als daar aanleiding toe is vanwege nieuwe inzichten of voorschriften van het RIVM.


De hygiënepaal die bij iedere ingang staat.

Cursisten-informatie

Voor deelnemen aan een cursus i.v.m. COVID-19 preventie:


Het leslokaal met een afstand van 2 meter.

 

Ga hier naar het overzicht van de coronaproof leslokalen van Bloemendal Arbo Adviesburo Vroomshoop.

Algemene voorwaarden