Covid-19 en verantwoord trainen

Door de coronacrisis zijn veel fysieke trainingen verplaatst naar een later moment in het jaar. Toch is het belangrijk voor BHV’ers om hun kennis op peil te houden. Een goed getrainde BHV-organisatie draagt bij aan een veilige werkomgeving, ook als er in aangepaste vorm gewerkt wordt.

Juist in het belang van een veilige werkomgeving en omdat wij vermoeden dat de 1,5 meter samenleving wellicht van kracht blijft totdat een goede medicijn of vaccin daar is hebben wij gemeend een opleidingsprogramma op te zetten met BHV-trainingen. Deze zijn aangepast aan de huidige situatie en zorgen dat er op een veilige manier getraind kan worden. Onze BHV-cursussen zijn aangepast aan alle richtlijnen, zoals die gelden voor de 1,5 meter samenleving. Vanaf begin mei starten we langzaam onze dienstverlening, totaal hierop aangepast op.

Maatregelen ter voorkoming van verspreiding corona-virus COVID-19.

Bij binnenkomst eerste check

De cursisten komen binnen en de instructeur/receptionist stelt vragen om te controleren ze geen symptomen vertonen, zoals reuk- en of smaakverlies, verkouden, koorts. Vertoont de deelnemer deze symptomen dan wordt verzocht de training op een latere datum te volgen.

Het lokaal is zodanig ingericht dat de tafels en zitplaatsen op minimaal 2 meter afstand van elkaar staan. Bij de ingang van het lokaal staat handgel/alcohol en iedere keer dat mensen het lokaal binnen komen of verlaten, moeten ze de handen reinigen.

Al onze trainingen beginnen met uitleg over ons veiligheidsprotocol, die we nu aanvullen met de RIVM-richtlijnen.

Deze maatregelen worden aangepast als daar aanleiding toe is vanwege nieuwe inzichten of voorschriften van het RIVM.


De hygiënepaal die bij iedere ingang staat.

Cursisten-informatie

Voor deelnemen aan een cursus i.v.m. COVID-19 preventie:


Het leslokaal met een afstand van 2 meter.

Algemene voorwaarden