Ontruimingsplan Gezinshuis

Waarom een ontruimingsplan?
In het ontruimingsplan worden de functie, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie beschreven. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, hoe er wordt gecommuniceerd, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen en wie de leiding heeft. Zo kunnen de kinderen veilig naar buiten worden gebracht ook als uzelf niet aanwezig bent. In het plan staan alle stappen die ook aan medewerkers gecommuniceerd moeten worden.

Het doel hiervan is om in geval van brand of een andere noodsituatie, tijdig en snel te kunnen ingrijpen en te kunnen handelen door de Gezinshuisouders en of medewerkers.

Wat kan Bloemendal’s Arbo Adviesburo voor uw Gezinshuis betekenen op dit gebied?
Wij omschrijven wat er in uw Gezinshuis moet gebeuren als er zich een calamiteit voordoet. Dit doen we op een pragmatische manier om zo voor iedereen duidelijk te hebben wat er moet gebeuren en wie dit gaat uitvoeren.

Daarnaast staan er foto’s in van de afsluiters en tekeningen van het Gezinshuis (deze moet u zelf aanleveren of wij maken deze voor u, hier zijn wel extra kosten aan verbonden).

Wat staat er, in het kort, in het ontruimingsplan:

  • Afsluiters van gas e.d.
  • Telefoonnummers hulpdiensten
  • Locatie AED in huis of dichtstbijzijnde AED
  • Hoe worden de huisgenoten gealarmeerd
  • Wie doet wat bij welke calamiteit

Tijd: +/- 4 uur
Kosten: op aanvraag

Keurmerk gezinshuizen hebben we onderverdeeld in verschillende adviesplannen.

Onderstaand kunt u direct naar de desbetreffende pagina:

Advies van onze professionals?

Wilt u op een eerlijke en professionele manier een verdiepend onderzoek laten onderzoeken op de risico’s en veiligheid? Wij hebben een team van experts in dienst die uw bedrijf op locatie kunnen controleren en toetsen. Van dit onderzoek krijgt u een volledige en handige online rapportage met de benodigde adviezen en een actieplan. Wij helpen en denken samen mee om het voor u en voor uw bewoners het zo veilig mogelijk te maken. Dat doen we voor nu maar ook voor in de toekomst omdat uw bedrijf bij ons bekend is.

Heeft u een vraag of wilt u direct advies voor uw branche of voor uw bedrijf en/of organisatie? Neem dan snel contact met ons op en we geven u direct advies!

Bel ons op telefoonnummer 0546 – 646414 of mail naar advies@bhvaed.nl

Wij helpen u graag!

 

Advies nodig?

Bel ons op telefoonnummer 0546 – 646414

Neem hier contact met ons op!
Algemene voorwaarden