Managementsysteem

VCA / VCU / VCO

Het VCA is ontstaan in de petrochemie en daarna ook geïntroduceerd in andere branches, waaronder de bouw, de energieopwekking en bij (semi)overheidsinstanties. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. VCA kent geen wettelijke basis, maar is wel gelieerd aan de Arbowet. Met name opdrachtgevers eisen dat aannemers VCA-gecertificeerd zijn. Er is een Basis en een VOL-training waarbij de laatste vooral geschikt is voor leidinggevenden.

OHSAS 18001

Het arbozorgsysteem OHSAS 18001 is vergelijkbaar met VCA. Het managementsysteem is met name afgestemd op de milieunorm ISO 14001 en de kwaliteitsnorm ISO 9001. Dit vergemakkelijkt de integratie van deze drie systemen. Hierbij is OHSAS 18001 gericht op een voortdurende verbetering van de arbeidsomstandigheden.

ISO 9001

ISO 9001 is bedoeld om kwaliteitsbewustzijn en –beheersing in alle geledingen van de organisatie te stimuleren en te integreren. Intern vormen heldere structuren, beschreven processen en duidelijke kwalitatieve doelstellingen de basis voor kwalitatieve output en een prettig werkklimaat. Extern is het ISO i9001-certificaat een garantie voor klanten en opdrachtgevers dat de productie en/of de dienstverlening plaatsvinden onder beheerste omstandigheden.

ISO 14001

Het ISO-certificaat bewijst dat u milieuzorg serieus neemt en integraal benadert. Een belangrijke eis is dat de milieu-effecten van uw activiteiten inzichtelijk zijn, dat u deze beheerst en dat u ze kenbaar maakt aan uw klanten c.q. opdrachtgevers. Dit heeft voordelen bij de overdracht van werkzaamheden, bij het implementeren van brancheafspraken of als u op hoofdlijnen een vergunning wilt verkrijgen.

KEURMERK BEVEILIGING

Het keurmerk Beveiliging is bedoelt voor beveiligingsorganisaties die voor derden beveiligingswerkzaamheden verrichten.
Onder beveiligingswerkzaamheden wordt verstaan het bewaken van de veiligheid van personen en goederen of het waken tegen verstoring van de orde en rust op terreinen en in gebouwen. De dienstverlening van evenementenbeveiligers en horecabeveiligers valt niet onder werkingssfeer van het Keurmerk Beveiliging.
Voor andere keurmerken waarover u ons kunt benaderen zijn: Keurmerk Geld- & Waardetransport, Keurmerk Flexbedrijven Beveiliging, Keurmerk Particuliere Onderzoekbureau’s.

KEURMERK GEZINSHUIZEN

Het Keurmerk Gezinshuizen streeft kwalitatieve zorg na voor de kinderen en jongeren die worden opgevangen in een gezinshuis. Door de professionalisering en continue aandacht voor de kwaliteit binnen een gezinshuis te stimuleren en te versterken. Het Keurmerk draagt bij aan het ordenen van het kwaliteitsmanagementsysteem van het gezinshuis, bevordert transparantie en veiligheid voor de geplaatste jeugdigen en hun betrokkenen en onderstreept het belang van professioneel opvoeden. Gecertificeerde gezinshuizen onderschrijven dit door hun werkwijze zo transparant mogelijk te maken.
Het Keurmerk Gezinshuizen wordt toegekend voor drie jaar. Om als gecertificeerd gezinshuis geregistreerd te worden, moeten gezinshuisouders de aanpak en de organisatie van het gezinshuis vastleggen in het handboek van Keurmerk Gezinshuizen.

Als u met onze begeleiding een systeem heeft opgezet volgens een van bovenstaande normen, kunt u het door een onafhankelijke partij laten certificeren.

Voor meer informatie kunt u ons bellen of mailen op advies@bhvaed.nl

Algemene voorwaarden