Managementzorgsysteem

Bloemendal’s Adviesburo kan u ondersteunen en adviseren bij het: opzetten, implementeren, onderhouden, aanpassen en verbeteren van het managementzorgsysteem. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van:

  • Kwaliteitszorg (ISO 9001:2008*);
  • Veiligheid (VCA* VCA**/VCA-P);
  • Arbomanagement (OHSAS 18001);
  • Milieuzorg (ISO 14001).

Meer informatie

Verdere informatie

Bloemendal’s Adviesburo is van mening dat een managementzorgsysteem een hulpmiddel is voor een gestructureerde bedrijfsvoering. Hiermee worden de bedrijfsprocessen beter beheerst en het bereiken van doelen wordt structureel ondersteund.

Belangrijk is dat:

  • Het managementzorgsysteem is afgestemd op de behoefte van het bedrijf
  • Bij de bedrijfscultuur past
  • En wordt begrepen en gedragen, door zowel de medewerkers als het management

Bij het opzetten en implementeren van een managementzorgsysteem besteedt Bloemendal’s Adviesburo veel aandacht aan de integratie van het systeem in de bedrijfsvoering. Door een intensieve samenwerking, met zowel het management als de medewerkers van het bedrijf, worden de kritische bedrijfsprocessen in kaart gebracht en beschreven. Hierbij besteden wij ook aandacht aan mogelijke verbeteringen en vereenvoudigingen.

Na implementatie en eventuele certificatie is het erg belangrijk dat het zorgsysteem een integraal onderdeel blijft vormen van de bedrijfsvoering. Op aanvraag kan Bloemendal’s Adviesburo ook zorgdragen voor een juiste bewaking van het managementzorgsysteem. Dit kan onder andere in het kader van een onderhoudsovereenkomst.

Hulp nodig?

Bel ons op 0546 - 646 414

Neem contact met ons op
Algemene voorwaarden